Zwemclub Schoten

U kunt ons dagelijks terugvinden in de heerlijke wateren van Zwembad Sportoase in Brasschaat.

 

Het adres:

Elshoutbaan 17

2930 Brasschaat

 

Kom gerust eens langs om te kijken, kennis te maken of te informeren naar testlessen.

 

Het ZS-team staat u graag te woord.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt jaarlijks verkozen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de club.

Voorzitter : Peter De Meyer - contact

Penningmeester : Wout Van Steirteghem - contact

Secretaris : Inge De Gendt- contact

Algemeen bestuur : Ben Vercammen - contact

Algemeen bestuur en feestcomité : Glenn Verwerft - contact

Algemeen bestuur:  Nick Franssens - contact

 

SPORTTECHNISCHE CEL

De sporttechnische cel wordt door het bestuur aangesteld en is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het (zwem)technisch beleid van de club.

Hoofdtrainer : Sepp Meyers - contact

Sportsecretariaat : Tinne De Meyer contact

 

API (Aanspreek Persoon Integriteit)

Wat?

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom?

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Taken van een Club-API

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

  • Aanspreekpunt en eerste opvang

De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Hij toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie de Club-API is, hoe ze de Club-API kunnen bereiken en met welke vragen of boodschappen ze bij de hem of haar kunnen aankloppen.

  • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus. De Club-API start het handelingsprotocol op en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij, eventueel bijgestaan door een noodteam, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

 

  • Preventie en ondersteuning clubbestuur

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscodes. De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom?

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Taken van een Club-API

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

  • Aanspreekpunt en eerste opvang

De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Hij toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie de Club-API is, hoe ze de Club-API kunnen bereiken en met welke vragen of boodschappen ze bij de hem of haar kunnen aankloppen.

  • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus. De Club-API start het handelingsprotocol op en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij, eventueel bijgestaan door een noodteam, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

 

  • Preventie en ondersteuning clubbestuur

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscodes. De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De sporttechnische cel wordt door het bestuur aangesteld en is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het (zwem)technisch beleid van de club.

Club-API : Elke Verstraete (mama van Jasper Schrickx) 

contact email

 

INSCHRIJVINGEN

Masters en Recreatie :           zs.secretaris@gmail.com

Competitie :                             sepp_meyers@hotmail.com

Zwemschool :                          zwemschoolschoten@outlook.com

CONTACT