Masters 1 = cursus van 10 lessen 

OPGELET!! Bij deze bedragen dient steeds 30€ lidgeld P/P (administratie & verzekering) per seizoen bijgeteld te worden.

LIDGELD

Lidgelden voor het seizoen 2020-2021.

 

Het totale bedrag bestaat uit een vast bedrag van 30€ (administratie en verzekering) per seizoen, ongeacht de instapperiode en een variabel bedrag voor lidgeld (zie onderstaande tabel). 

Mogelijke instapperiodes zijn september, herfst-, kerst- of paasvakantie van het lopende seizoen. Tussentijdse tarieven te bevragen via zs.secretaris@gmail.com.

De betaling wordt uiterlijk op 30 SEPTEMBER verwacht op:

- rekeningnummer:       BE98 7310 4547 5793

- met vermelding van:   "naam zwemmer(s) - Groep- Lidgeld"

Er wordt een uitzondering gemaakt voor nieuwe leden die nog een test-les komen volgen. Voor deze leden geldt dat ze het lidgeld ten laatste moeten betalen 14 dagen na ontvangst van de mail tot betaling van het lidgeld. Opgelet: indien het lidgeld niet betaald is voor de aangegeven datum, is uw kind niet verzekerd en kan zij/hij dus niet deelnemen aan de trainingen/lessen.

Het zwemgeld vermindert met 20€ naargelang er meer mensen binnen 1 gezin zwemmen.

Tarieven 2020-2021

Wij zoeken

lesgevers voor de zwemschool!

Ben je sportief en hou je van zwemmen?

Dan heb je misschien ook wel zin een handje bij te steken tijdens de zwemlesjes van onze allerkleinste zwemmertjes (4-8j.)?

Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.

 

Voor wie geïnteresseerd is:

zwemschoolschoten@outlook.com