Op 21 december 1974 werd een nieuwe zwemclub opgericht. Meer dan 40 jaren en vele kampioenen, maar ook straffe verhalen, zegekreten en anekdotes later bestaat deze club nog steeds en is rijker dan ooit.

Een korte terugblik :

Zwemclub Schoten is ontstaan door de Vriendenkring van het Rijksonderwijs (VORIS) dat in begin jaren 1970  baantjes ging trekken in het zwembad van Merksem. Met de bouw van een zwembad in Schoten bood zich de mogelijkheid aan, om ook daar te zwemmen. In 1972 was het eindelijk zover en werd het Zwembad in Schoten plechtig geopend. Daar er zich in het gezelschap toch wel enkele goede zwemmers bevonden werd, mede onder het impuls van Bertje Van den Brande, Jenny Mangelschots en echtgenoot Wim Ramsdonck gedacht om een zwemclub op te richten.

Gemakkelijk was dat niet en er werd toenadering gezocht tot een reeds bestaande zwemclub “Olympic Borgerhout” omdat daar al zwemmers van Schoten aangesloten waren. Omdat er door de Gemeente Schoten aangedrongen werd dat Schoten in de naam zou voorkomen, werd de fusie Olympic Swimmingclub Schoten een feit.

Jenny Mangelschots, die reeds in de jaren 1950  topzwemster was op Europees niveau (in 1954 nam Jenny deel aan de EK in Turijn) , zou de Schotense zwemmers begeleiden. Doordat meestal de zwemmers van Borgerhout als eerste keus werden aangeduid om wedstrijden te zwemmen was deze fusie geen lang leven beschoren. Schoten voelde zich sterk tekort gedaan en men wou op eigen benen staan. Op 21 december 1974 werd de stichtingsvergadering gehouden van Zwemclub Schoten. Dit was op de verjaardag van de toen 26 jarige jonge advocaat Marc Kauwenberghs die als voorzitter aangezocht was.

 

Het eerste bestuur bestond verder uit: Secretaris: Bob De Ridder, Penningmeester: Bertje Van den Brande
Leden: Fonne Bogaerts, Theo Vermeylen, Wim Ramsdonck, Jacques Schoors, Gelly Vandermeulen-Jansen, Louis Bresseleers.

21 december 1974 prijkt de officiële mededeling in het Belgisch Staatsblad dat Zwemclub Schoten wordt opgericht. Eerste voorzitter van ZS Marc Kauwenberghs nam het roer stevig in handen en de wind zat onmiddellijk in de zeilen. We spraken toen al over een topclub in België, gevreesd maar gerespecteerd door iedere tegenstrever.

Twee grote boegbeelden had ZS toen, die we naar de Olympische Spelen in Montréal afvaardigden, Ilse Schoors en Geertje Boekhout. Niet veel later bracht ZS weer een talent voort, Nancy Engelen. Bijna 30 jaar later is zij zelfs nog steeds in het bezit van 6 provinciale records en een nationaal record voor 12-jarigen op de 400 m vrije slag.

ZS heeft eigenlijk nooit gebrek aan talent gehad en dat kwam natuurlijk ook door haar goede en gemotiveerde trainers, zoals Jenny, René, Walter, Jan, Marc, Carl, Ann en vele anderen.

 

In 2000 vaardigde ZS alweer een deelneemster af voor de Olympische Spelen. Sofie Goffin had eerder al geschitterd op EK en WK. Haar Belgisch record op de 400 m vrije slag staat nog steeds op de tabellen. En zij is de enige die er ooit in slaagde alle afstanden van de vrije slag individueel te winnen op een Belgisch kampioenschap !

Over de jaren heen heeft Zwemclub Schoten duizenden kinderen begeleid, leren zwemmen, gemotiveerd en opgevolgd. Ook nu tellen we meer dan 250 leden, kinderen, volwassenen, recreanten, wedstrijdzwemmers en sympathisanten! Wij hopen dat ook u en uw kinderen zich zullen thuis voelen in onze sportclub en wensen u en uw gezin een sportieve toekomst toe!

 

 

HISTORIEK