MISSIE

"De lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen het zwemmen en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader. "

 

WAAR ZS VOOR STAAT:

 

Sportief
De ontwikkeling van de motorische en (technische en tactische) vaardigheid en van een gezonde en veilige competitieve stijl.

 

Sociaal-maatschappelijk
De ontwikkeling van een positief zelfbeeld, goede sociale vaardigheden en succes en plezier.
Kinderen leren omgaan met mislukkingen en frustraties, emoties en regels.

 

WAT DOEN WE:

 

Zwemclub Schoten wil een structuur opzetten waarbij:

  • Training en begeleiding gebeurt door competente mensen

  • Leden deelnemen aan trainingen die aangepast zijn aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

  • Zwemmers zich kunnen meten met anderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

  • Iedereen ontplooiingskansen krijgt om kampioen te worden, of het niet te worden

  • Sport wordt beoefend in veilige omstandigheden

DOEL & MISSIE