CLUBAFSPRAKEN

De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen voor en na de lessen. 

Zwemclub Schoten voorziet niet in opvang voor en na de lessen.
Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen steeds 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig zijn in het zwembad.


In het zwembad

 • Kinderen dienen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn in het zwembad. Kinderen wachten op de bank tot de zwemles begint.  Ze mogen niet in het water spelen.

 • Er mag niet gegeten worden in het zwembad.

 • Ouders zijn niet toegelaten in het zwembad tijdens de les, tenzij zij zelf komen zwemmen. Zij dienen dan inkom te betalen en zich om te kleden in de individuele kleedkamers voor het publiek.

  .

In de kleedkamers

 • De kleedkamers zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 • Kinderen mogen begeleid worden in de kleedkamer door 1 ouder . Zij dienen gebruik te maken van de gezinskleedkamer  of van de kleedkamer van het geslacht van de begeleidende persoon.

 • Ouders mogen niet wachten in de kleedkamer tijdens de les.

 • Het is niet toegelaten om buiten de kleedkamer uw kind om te kleden.

 • Kinderen die zich alleen omkleden, worden door de ouders gebracht en gehaald tot in de hal van het zwembad.

 • Heb respect voor andermans spullen en laat kleding en schoenen van  anderen gerust.

 • Er mag niet gegeten of gedronken worden in de kleedkamer.

 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer.  Zwemclub Schoten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke bezittingen.
   

Respect

 • Ga beleefd om met lesgevers, andere kinderen en zwembadpersoneel.

 • PESTGEDRAG DULDEN WE NIET!

 • Praat erover met de lesgever als je iets opmerkt.

 • Meldt aan de verantwoordelijken steeds wanneer uw kind medische, psychische of sociale problemen heeft zodat er rekening kan mee worden gehouden.

 • Behandel het materiaal van de club met zorg.


 

Sancties

 • Sancties worden bepaald door de lesgever van de baan of door de verantwoordelijke.

 • Sancties kunnen verschillen naargelang de aard van de overtreding van de regel.

 • Ze kunnen gaan van op de bank zitten t.e.m. een schorsing.

 • Pestgedrag dulden we niet! Praat erover met je lesgever als je iets ziet of opmerkt. Heb respect voor de anderen en andermans spullen.

 

Paco wedstrijden

 

 • Paco is het jeugdwerkingsproject van de Vlaamse Zwemfederatie en haar clubs gericht naar 6- tot 12-jarigen. Dit jeugdproject is ontstaan door de Vlaamse Zwemfederatie in samenwerking met de clubs met als doel een aantrekkelijk zwemsport-aanbod te creëren voor deze jonge zwemmers.

 • Vanaf groep 4 ‘zeehondjes’ t.e.m. de groep ‘KWZ' is er de mogelijkheid om deel te nemen aan splash wedstrijden.

 • Jaarlijks wordt er getracht om aan minstens 3 splashwedstrijden deel te nemen. Wie zich inschrijft voor een splashwedstrijd wordt verwacht daar ook aanwezig te zijn, tenzij een gegronde reden.

Algemeen

 • Wanneer uw kind medische of psycho/sociale problemen heeft, meldt u dit best aan de verantwoordelijke van de zwemschool.

 • Ouders die vragen of opmerkingen hebben over het zwemmen van hun kinderen kunnen in de eerste plaats terecht bij de verantwoordelijke van de zwemschool, Martine of Ann.

 • De vereniging Zwemclub Schoten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke bezittingen.